ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ

Δύο παράμετροι στενά συνδεδεμένες με όλα τα προϊόντα μας είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη και η φροντίδα για το περιβάλλον. Ο Όμιλος παράγει και διαθέτει υψηλής ποιότητας πετρελαιοειδή, πετροχημικά και λιπαντικά για ποικίλες χρήσεις.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράγουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα, λαμβάνουμε υπόψη την υγεία των χρηστών. Προσπαθούμε συνεχώς να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας, δημιουργώντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιδιώκοντας την ικανοποίησή τους, από την είσοδο ενός προϊόντος στην αγορά μέχρι το τέλος της χρήσης του.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης