ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα μόνο λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, εκφράζοντας τη γνώμη σας για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η γνώμη σας έχει αξία και μας βοηθά να βελτιωθούμε.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης