ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο Όμιλος και τα στελέχη του, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας και σε επιτροπές κλαδικών ενώσεων, καθώς και εθνικών και διεθνών οργανισμών, προωθούν ενεργά το δημόσιο διάλογο για την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης, συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες διαλόγου και επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ, έχει διαπιστωθεί αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, μέσω της συμμετοχής τους σε σειρά εθελοντικών δράσεων, προσφέροντας πόρους, χρόνο ή δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2014 οι εργαζόμενοι μας συμμετείχαν στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις (117 συμμετοχές στο Μαραθώνιο Αθήνας, συγκέντρωσαν €9.250 για την υποστήριξη 5 ΜΚΟ)
  2. Προσφορά, bazaar για ενίσχυση ΜΚΟ
  3. Συλλογή τροφίμων, ρούχων και βιβλίων
  4. Εκπροσώπηση - Συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, βραβεύσεις, παρουσιάσεις Ομίλου, για επιχειρηματικότητα, διακρίσεις, ανθρώπινα δικαιώματα
  5. Πρόγραμμα αιμοδοσίας.

 

«Ενέργεια για ζωή» χάρισαν 117 εργαζόμενοι από την Ελλάδα και τις θυγατρικές του εξωτερικού, μαζί με τις     οικογένειές τους, καθώς και συνεργάτες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συμμετέχοντας στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας (διαδρομές των 5χλμ, 10χλμ και των 42χλμ) και φορώντας το μπλουζάκι του εθελοντισμού μας με το σήμα «εθέλω».
Για κάθε χιλιόμετρο που διένυσαν οι δρομείς, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσέφερε €10 σε Κοινωφελή Ιδρύματα που είχαν επιλέξει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Έτσι ο Μαραθώνιος αποτέλεσε αφορμή για τη στήριξη των ιδρυμάτων Κιβωτός του Κόσμου, Γραμμή Ζωής, Μαζί για το Παιδί, Σύλλογος Γονέων Παιδιών με  Σύνδρομο Down και Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση, συγκεντρώνοντας συνολικά €9.250.

 

 

 

 

 

 


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης