ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο στόχος μας σε όλες τις περιοχές, στις οποίες έχουμε το προνόμιο να λειτουργούμε, είναι να έχουμε μια θετική συνολική συνεισφορά, τόσο από πλευράς οικονομικής αξίας όσο και περιβάλλοντος και κοινωνίας.

Ειδικότερα, η παρουσία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Ομίλου παρέχει οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας άμεσες/έμμεσες ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας τις τοπικές επιχειρήσεις ως προμηθευτές και εξασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους, μέσω φόρων και τοπικών επενδύσεων.
 

Πίνακας 6.1: Κοινωνικές Δράσεις Ομίλου - Στρατηγικοί Στόχοι 2015-2019

Κοινωνία - Ευπαθείς Ομάδες
  • Ενίσχυση προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες
  • Συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων ΕΚΕ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας

Νέα Γενιά (όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες)

  • Δημιουργία ευκαιριών για νέους ανθρώπους
  • Συνεργασίες με την εκπαιδευτική κοινότητα
Έργα Υποδομής/ Περιβάλλον
  • Ενίσχυση έργων υποδομής στις τοπικές κοινότητες για καλύτερη ποιότητα ζωής

Πολιτισμός

  • Προβολή και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Δημιουργία ιστορικού αρχείου/μουσείου στο Διοικητήριο Ασπροπύργου
Αθλητισμός
  • Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων για ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος

Συμμετοχή/Εθελοντισμός Εργαζομένων

  • Βελτίωση της συμμετοχής (από 4% σε 7%) σε κοινές εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Ενδυνάμωση των σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και κυρίως με τις τοπικές κοινωνίες. για την αρμονική συνύπαρξη και συμβολή για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

Στόχος μας είναι να είμαστε ένας ενεργειακός Όμιλος,  που επενδύει και αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σεβόμενος το περιβάλλον και μεριμνώντας για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας.
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης