ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας, με πιο σημαντικές τις ακόλουθες:

 • Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και στις αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης.
 • Παραγωγή & Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών.
 • Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
 • Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Προμήθεια, Μεταφορά και Εμπορία Φυσικού Αερίου.

 

Όραμα – Αποστολή – Αξίες

Το όραμά μας:      

«Να είμαστε πρωτοπόρος περιφερειακός Ενεργειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματωμένη στη στρατηγική μας».

H αποστολή μας:  

«Eνέργεια για Zωή»
Να παράγουμε και να προσφέρουμε κορυφαίων προδιαγραφών προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, με αποτελεσματικότητα και καινοτομία.

Η αποστολή μας μας εμπνέει να βελτιστοποιήσουμε την απόδοσή μας, με στόχο τα αμοιβαία οφέλη για την κοινωνία και τους μετόχους.

Οι αρχές μας:

 • Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα.
 • Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας.
 • Λειτουργούμε με Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
 • Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία, την Ομαδική Εργασία, την Καινοτομία, τη Συνεχή Βελτίωση και τον Προσανατολισμό στα Αποτελέσματα.
 • Επενδύουμε για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Ενισχύουμε συνεχώς την Ανταγωνιστικότητά μας.
 • Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματορροών μας.

Οι συμπεριφορές μας:
               
(1) Ακεραιότητα
(2) Επαγγελματισμός
(3) Δέσμευση
(4) Ευθυκρισία
(5) Πρωτοβουλία
(6) Εξωστρέφεια

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης